• Ebook Văn hóa pháp đình: Phần 1

  Ebook Văn hóa pháp đình: Phần 1

  Cuốn sách "Văn hóa pháp đình" của tác giả Trần Quốc Phú gồm 2 phần, sau đây là phần 1. Nội dung cuốn sách đi sâu về văn hóa vật thể pháp đình. Văn hóa phi vật thể pháp đình, thực chất là đề cập tới việc xử lý các mối quan hệ trong tố tụng và việc ứng xử trong phiên tòa (cả trước và sau) của những người tiến hành tố tụng và tham gia...

   100 p phamngocthachct 24/08/2016 0 0

 • Ebook Tìm hiểu các quy định mới về khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân: Phần 1

  Ebook Tìm hiểu các quy định mới về khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân: Phần 1

  Cuốn sách "Tìm hiểu các quy định mới về khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân" do Luật gia Linh Giang biên soạn dưới dạng hỏi đáp, thông qua những tình huống cụ thể, những ví dụ đơn giản và các quy định pháp luật giúp người đọc dễ dàng nắm bắt và vận dụng các quy định của pháp luật trong cuộc sống, cụ thể là trong khám bệnh, chữa bệnh. Mời...

   91 p phamngocthachct 24/08/2016 0 0

 • Ebook Tìm hiểu một số hợp đồng dân sự thông dụng: Phần 2

  Ebook Tìm hiểu một số hợp đồng dân sự thông dụng: Phần 2

  Với mong muốn cung cấp cho bạn đọc một tài liệu bổ ích về chế định hợp đồng, giới thiệu những quy định mới, những phân tích chiều sâu về chế định hợp đồng, Nhà xuất bản Dân Trí xuất bản cuốn sách "Tìm hiểu về một số hợp đồng dân sự thông dụng". Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 2.

   92 p phamngocthachct 24/08/2016 0 0

 • Ebook Văn hóa pháp đình: Phần 2

  Ebook Văn hóa pháp đình: Phần 2

  Cuốn sách đi sâu về văn hóa vật thể pháp đình. Văn hóa phi vật thể pháp đình, thực chất là đề cập tới việc xử lý các mối quan hệ trong tố tụng và việc ứng xử trong phiên tòa (cả trước và sau) của những người tiến hành tố tụng và tham gia tố tụng, trung tâm là vai trò của Thẩm phán, Kiểm sát viên và Luật sư tại các phiên tòa nói chung và...

   42 p phamngocthachct 24/08/2016 0 0

 • Ebook Tìm hiểu một số hợp đồng dân sự thông dụng: Phần 1

  Ebook Tìm hiểu một số hợp đồng dân sự thông dụng: Phần 1

  Cuốn sách "Tìm hiểu một số hợp đồng dân sự thông dụng" do Thạc sĩ Mai Anh biên soạn, Nhà xuất bản Dân Trí ấn hành. Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc các kiến thức hữu ích về hợp đồng dân sự thông dụng. Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 1.

   96 p phamngocthachct 24/08/2016 0 0

 • Ebook Tìm hiểu các quy định mới về khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân: Phần 2

  Ebook Tìm hiểu các quy định mới về khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân: Phần 2

  Luật Khám bệnh, chữa bệnh được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2009 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2011, là một trong những đạo luật có phạm vi tác động lớn đến đại bộ phận dân cư trong xã hội. Luật đã thể chế hóa quan điểm của Đảng và Nhà nước ta...

   39 p phamngocthachct 24/08/2016 0 0

 • Giáo trình Lý thuyết và bài tập Pascal (Tập 2): Phần 1

  Giáo trình Lý thuyết và bài tập Pascal (Tập 2): Phần 1

  Giáo trình Lý thuyết và bài tập Pascal (Tập 2) gồm 11 chương, 360 chương trình ví dụ và bài tập hoàn chỉnh, các lý thuyết được trình bày ngắn gọn, đầy đủ và có chương trình ví dụ và bài tập minh họa. Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung từ chương 9 đến chương 13.

   366 p phamngocthachct 24/08/2016 0 0

 • Giáo trình Lập trình có cấu trúc với ngôn ngữ C: Phần 1

  Giáo trình Lập trình có cấu trúc với ngôn ngữ C: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Lập trình có cấu trúc với ngôn ngữ C" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Phương pháp lập trình có cấu trúc, giới thiệu về ngôn ngữ C, các thành phần của ngôn ngữ C, con trỏ và mảng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   140 p phamngocthachct 24/08/2016 0 0

 • Giáo trình Lý thuyết và bài tập Pascal (Tập 2): Phần 2

  Giáo trình Lý thuyết và bài tập Pascal (Tập 2): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình Lý thuyết và bài tập Pascal giới thiệu tới người đọc các nội dung: Kiểu đối tượng, kiểu tập tin, in ấn, đồ họa, các chương trình tiện nghi, hệ thống OVERLAY. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   278 p phamngocthachct 24/08/2016 0 0

 • Giáo trình Lập trình có cấu trúc với ngôn ngữ C: Phần 2

  Giáo trình Lập trình có cấu trúc với ngôn ngữ C: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Lập trình có cấu trúc với ngôn ngữ C" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Các kiểu dữ liệu có cấu trúc, hàm, tệp và các thao tác vào/ra, đồ họa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   137 p phamngocthachct 24/08/2016 0 0

 • Giáo trình Kiến trúc máy vi tính: Phần 2

  Giáo trình Kiến trúc máy vi tính: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Kiến trúc máy vi tính", phần 2 giới thiệu tới người học các kiến thức về kiến trúc máy tính như: Kiến trúc máy tính PC và đơn vị xử lý trung tâm, tổ chức bộ nhớ trong máy tính, các thiết bị ngoại vi, thiết bị lưu trữ đĩa từ, các thiết bị điều khiển và giao diện vào-ra dữ liệu. Mời các bạn cùng tham...

   85 p phamngocthachct 24/08/2016 0 0

 • Giáo trình Kiến trúc máy vi tính: Phần 1

  Giáo trình Kiến trúc máy vi tính: Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Kiến trúc máy vi tính" giới thiệu tới người học các kiến thức về cơ sở kiến trúc máy tính bao gồm: Kiến trúc cơ bản của máy tính số, BUS và những vấn đề truyền thông tin trong máy tính, bộ nhớ, các phương pháp vào-ra dữ liệu, kiến trúc của đơn vị xử lý trung tâm 8 bít và cơ chế gọi chương trình con. Mời các bạn cùng tham...

   92 p phamngocthachct 24/08/2016 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số